Test Exam A1

Pastikan data yang anda masukkan adalah data yang sebenar-benarnya, lengkap dan telah mengikuti penduan pengisian form.

Test Exam A2

Pastikan data yang anda masukkan adalah data yang sebenar-benarnya, lengkap dan telah mengikuti penduan pengisian form.

Test Exam B1

Pastikan data yang anda masukkan adalah data yang sebenar-benarnya, lengkap dan telah mengikuti penduan pengisian form.

Test Exam B2

Pastikan data yang anda masukkan adalah data yang sebenar-benarnya, lengkap dan telah mengikuti penduan pengisian form.

Batas akhir pendaftaran dan pembayaran :

20 SEPTEMBER 2021 (PK 18.00 WIB)

Keterangan :

  • Ujian dilakukan secara tatap muka (offline) di kantor Spitze Studium
  • Hasil ujian keluar dalam waktu 4 minggu.
  • Biaya ujian akan dikembalikan 100% apabila kuota pendaftar tidak terpenuhi ataupun tidak mendapatkan slot ujian.

Pengulangan ujian :

A1 : Daftar ulang seluruh modul

A2 : Daftar ulang seluruh modul

B1 : Internal : Rp 650.000/modul

        Eksternal : Rp 700.000/modul

B2 : Schreiben :

        Internal : Rp 2.100.000

        Eksternal : Rp 2.200.000

        Mündlich :

        Internal : Rp 1.100.000

        Eksternal : Rp 1.200.000