Apakah akan dapat sertifikat apabila selesai kursus Bahasa Jerman?

Setiap peserta kursus di Spitze Studium akan mendapatkan sertifikat kursus bahasa Jerman dari Spitze Studium apabila telah melakukan ujian kenaikan level dengan nilai memenuhi standar minimum perlevel nya (Lulus Ujian untuk semua modul yang diujikan).

Tinggalkan Balasan